Indigo Public

W ostatnich latach podejmuje się wiele inicjatyw, aby urzędy i inne instytucje publiczne były bardziej przyjazne odwiedzającym.

Jednym ze sposobów zwiększenia użyteczności i atrakcyjności takich miejsc są stacje ładowania aut elektrycznych. Dzięki takiej infrastrukturze instytucje publiczne mogą być bardziej przyjazne dla mieszkańców, a także zyskać dodatkowe źródło dochodu. Pozwoli to również spełnić wymagania Ustawy o Elektromobilności, która nakłada na wybrane gminy obowiązek posiadania stacji ładowania.

Indigo Tech realizuje stacje ładowania w każdej lokalizacji znajdującej się w przestrzeni publicznej – w urzędach, szpitalach, przy parkingach publicznych, dworcach czy parkach.

poznaj naszą ofertę

Mamy najlepsze stacje ładowania dla Ciebie

Skontaktuj się z nami