Powrót do listy

Indigo Tech członkiem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

16 lutego 2018 r.

Indigo Tech dołączyło do grona Członków Wspierających Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), największej organizacji branżowej skupiającej ekspertów zajmujących się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. Celem jest dialog z partnerami branżowymi, a także instytucjami państwowymi podejmującymi inicjatywę rozwoju tego sektora polskiej gospodarki.

– Indigo Tech dołącza do grona podmiotów, które chcą mieć jak największy wpływ na kształt rynku e-mobility w Polsce – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. – Dzięki członkostwu w PSPA Indigo Tech włączy się w dialog z polskimi i zagranicznymi firmami tworzącymi tę branżę w naszym kraju, a także będzie brać aktywny udział w dyskusji nad kształtem rynku i regulujących go przepisów.

PSPA zajmuje się integracją podmiotów z branży motoryzacyjnej, infrastrukturalnej, transportowej, finansowej, energetycznej, a także wielu innych, które wspólnie działają na rzecz rozwoju transportu niskoemisyjnego w Polsce. Poza organizacją i wsparciem konferencji i targów e-mobility oraz działalnością wydawniczą na rzecz popularyzacji tego młodego sektora gospodarki, PSPA współtworzy Inicjatywę na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii, której celem jest wypracowywanie najlepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych. PSPA jest również członkiem największej organizacji branżowej w Europie związanej z branżą elektromobilności – The European Association for Electromobility (AVERE).

– Elektromobilność to relatywnie młoda, a do tego bardzo dynamiczna branża – żeby być na bieżąco trzeba śledzić informacje napływające z wielu źródeł. Dlatego doceniamy fakt, że poza integracją podmiotów z branży e-mobility, PSPA monitoruje wydarzenia wiązane z funkcjonowaniem sektora zarówno w Polsce, jak i Europie i analizuje ich potencjalne skutki, w tym także zmian legislacyjnych – podkreśla Piotr Lembas, Prezes Zarządu Indigo Tech.

Zapraszamy na stronę internetową PSPA

Mamy najlepsze stacje ładowania dla Ciebie

Skontaktuj się z nami