Kontakt

Indigo Tech sp. z o.o.
ul. Dynasy 18 lok. 2,
00-354 Warszawa, Polska

+48 22 350 7506

info@indigotech.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000660702, NIP: 525-26-96-216.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz kontaktowy

rozwiń »

Prowadzisz działalność w obszarze instalacji elektroenergetycznych, fotowoltaiki czy serwisu sprzętu?

zapraszamy do współpracy